Makaleler » Astronomi Birimleri

 

Astronomide kullanılan uzaklık ve parlaklık birimleri

Son Güncelleme Tarihi: [11.10.2014]


Astronomi Birimi : Yerküre ile güneş merkezi arasındaki ortalama uzaklık birim olarak seçilirse, bu uzaklığa astronomi birimi (AB) denir.
1 Astronomi Birimi (AB)   = 149 597 870 km
Işık yılı (Iy)   = 63240 AB= 9.5x10^15 m
Parsek (pc) = 206265 AB = 3.1x10^16 m =3.26 Iy

Işık Yılı:  Işığın boşlukta bir yılda kat ettiği uzaklığa eşdeğer, yaklaşık 10 trilyon kilometreye eşit uzaklık birimi.

Paralaks: Iraklık açısı olarak da bilinir. Bir kimsenin gözünden çıkan, biri yer kürenin merkezinde öbürü yeryüzünde bulunan iki doğrunun bir gökcisminin merkezinde birleşerek oluşturdukları açı. Yıldızların, yerküreye olan uzaklıklarını hesaplamada kullanılan bir yöntemdir. Dünyadan güneşe, güneşten yıldıza, yıldızdan da tekrar dünyaya birer çizgi çekildiğinde oluşan üçgenin açıları yardımıyla yıldızların uzaklıkları hesaplanabilmektedir. Bu yöntem ancak 3000 ışık yılı uzaklığa kadar olan hesaplamalar için sağlıklı sonuçlar vermektedir.

Parsek (pc): Paralaksı 1 olan bir gökcisminin uzaklığına denktir.
1 parsek = 206,264.8062 AU Astronomik birim
1 parsek = 30.857 × 1012 km
1 parsek = 3.261630751 ışık yılı

Angström (Å): Işığın dalga boyu ölçümünde kullanılan bir ölçü birimidir.
1 Å = 10^-10 m

Kadir: Parlaklık ölçüsü birimi kadir olarak adlandırılır.Kadir değeri negatif ,0 ve pozitif değerler alabilir.Parlaklık, pozitiften negatife doğru kaydıkça artmaktadır.İki tür parlaklık vardır.

Görünen Parlaklık (m) :
Göz dürbün teleskop gibi ışık alıcısına ulaşan ışığın parlaklık değerine görünen parlaklık(m) denir.Bunun için kutup yıldızının görünen parlaklığı +2,12 kadir kabul edilerek yıldızın parlaklığı kutup yıldızıyla karşılaştırılarak görünen parlaklık tesbit edilir.

Güneşin görünen parlaklığı   :  m = -26,84 kadir
Aldebaran görünen parlaklığı   :  m = -1,06 kadir 
Antares görünen parlaklığı    :  m = +1,22 kadir 
Sirius görünen parlaklığı   :  m = -1,58 kadir

Mutlak Parlaklık (M) : Yıldızların uzaklığına göre değişmeyen parlaklık birimidir.Bir yıldızın 10 parsek uzaklıkta düşünüldüğü zaman sahip olduğu parlaklık değerine o yıldızın mutlak parlaklığı denir.

Güneş’in mutlak parlaklığı     : M = +4,85 kadir
Aldebaran yıldızının mutlak parlaklığı   : M = -0,1 kadir
Sirius A yıldızının mutlak parlaklığı    : M = +1,3 kadir

« Tüm Makaleler