Makaleler » Astronomi

 

Astronomi Nedir? Kısa bir tanıtım

Son Güncelleme Tarihi: [20.02.2013]


Astronomi adını eski Yunanca'dan almaktadır. Astron ve Nomos kelimelerinden türetilmiştir. Yıldızların yasarı anlamına gelir. Evreni ve içinde bulunan gökcisimlerini araştırarak, fizik ve kimya yasalarına göre düzenleyen bir bilim dalıdır. Evrende bulunan her çeşit maddenin dağılımını, hareketini, kimyasal bileşimini, evrimini, fiziksel özelliklerini ve birbirleriyle etkileşimlerini inceler.

Astronomi dünya yüzeyindeki en eski bilim dallarından biridir. İlk çağda bile keşifler yapılabilmekteydi. Eski insanlar da gökyüzündeki gizemi incelemişler ve bazı fikirler üretebilmişlerdir.  Ortaçağda Arap astronomları ve düşünürleri daha etkin rol almışlardır. Arap, Osmanlı ve Türk bilim adamlarının yayın ve gözlem dokumanları halen kayda değer bilgileri kapsamaktadır. Farabi, Ömer Hayyam, Ali Kuşçu döneminin ünlü isimleriydi. Onların geliştirdiği teoriler üzerine Rönesans sonrasında çok temel kuramlar kabul edilmeye başlanmıştır. Kopernik, Newton, Kepler, Galileo en bilinen isimlerdendir. 19. yüzyıldan sonra ise Astronomi bilimi, teknolojiyi de yanına alarak müthiş bir hızla ilerlemiştir. Einstein bu dönemin en yaratıcı isimlerinden biriydi.  Teleskopların gelişmesi ve Uzay Teleskopları sayesinde de milyonlarca veri elde edilebilmekte, bu bilgilere sürekli olarak yenileri eklenmektedir.

« Tüm Makaleler